Dokumenti

 1. Letni delovni načrt šole 2023/2024
 2. Hišni red
 3. Vzgojni načrt
 4. Pravila šolskega reda
 5. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 6. Prometno varnostni načrt OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova 2022/2023
 7. Načrt prezračevanja
 8. Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev

Obrazci

 1. Portal Lo.Polis – Informacije o varstvu podatkov za šolo in starše
 2. Portal Lo.Polis – informacije o uporabi portala za starše
 3. Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 4. Vloga za napovedano odsotnost učenca
 5. Vloga za status športnika
 6. Vloga za status kulturnika
 7. Prijavnica k popravnemu izpitu
 8. Pooblastilo o prevzemu otroka iz šole
 9. VLOGA za IZPIS IZ EVIDENCE – nadomestna javna listina

Zakonodaja

 1. Katalog informacij javnega značaja za OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova
 2. Zakoni in predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja
 3. Zakoni in predpisi s področja predšolske vzgoje
 4. Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo OP – OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova – 2022
(Visited 1.700 times, 1 visits today)