Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno za vse učence. V 6. razredu se preverja iz predmetov slovenščina, matematika in angleščina, v 9. razredu pa iz  slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Za OŠ dr. Jožeta Toporišiča  Dobova je v šol. letu 2021/2022 določena kemija.

Na isti dan učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. NPZ pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut. Preverjanje pri posameznem predmetu je pisno.

O natančnem poteku NPZ se pripravi izvedbeni načrt NPZ.

Rezultati NPZ se ne upoštevajo pri oblikovanju ocen in ne vplivajo na končni učni uspeh. O dosežkih na NPZ učenci prejmejo obvestilo.

Koledar nacionalnega preverjanja znanjatest

DATUM /

PISNO PREVERJANJE

 

9. RAZRED

 

6. RAZRED

sreda, 04. 05. 2022 slovenščina slovenščina
petek, 06. 05. 2022 matematika matematika
torek,  10. 05. 2022 kemija angleščina

Seznanitev z dosežki NPZ in vpogled

9. razred 31. 5.‒2.6. 2022
6. razred 7. 6.–9. 6. 2022

 

 

(Visited 296 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost