Svetovalna_sluzbaŽe ob prvem stiku z našo šolo se starši in učenci srečate s šolsko svetovalno delavko, pedagoginjo Nino Berger. Pri njej dobite informacije o šoli in programih ter opravite vpis ali prepis na našo šolo.

Šolska svetovalna služba skrbno spremlja vključevanje in razvoj učencev od vrtca, prvega razreda do vpisa v srednje šole in pomaga pri reševanju učnih težav, vzgojnih odstopanj in premagovanju socialnih ter čustvenih stisk.

Posebno pozornost namenja učencem s posebnimi potrebami ter nadarjenim učencem, učiteljem, ki z njimi delajo, in staršem. Povezuje se tudi z zunanjimi izvajalci posameznih dejavnosti.

Temeljni cilj svetovalne službe, kakor tudi šole nasploh pa je optimalen razvoj slehernega otroka, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Pri svojem delu se drži temeljnih načel zaupnosti in prostovoljnosti.

(Visited 380 times, 1 visits today)