Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Ivana Baškovič
Vodja PŠ Kapele: Vida Urek, Gabrijela Hauer
Vodja Vrtca Najdihojca: Renata Furlan

Tehnično osebje

Delovno mesto Ime in priimek Elektronski naslov*
Poslovna sekretarka Estera Gramc Žičkar estera.gramc-zickar@guest.arnes.si
Administrator Vesna Bokor Bajić vesna.bokor@guest.arnes.si
Računovodkinja Janja Filipčič janja.filipcic@guest.arnes.si

Kuhar/kuharice: Anton Hotko, Tomislav Hrandek, Irena Knežič, Ivana Lipej, Marinka Šavrič, Nada Tomić, Zvonka Žniderič
Čistilke: Marija Hotko, Irena Knežič, Mihaela Kocjan, Slavica Levak, Anita Lipej, Jožica Zupančič
Hišnika: Roman Kunšek, Bojan Poček
Računalnikarka: Razija Kurspahić

Strokovne sodelavke

Delovno mesto Ime in priimek Elektronski naslov*
Svetovalna delavka Nina Berger nina.berger@guest.arnes.si
Dodatna strokovna pomoč Biserka Čančer
Anja Andrić Musar
biserka.cancer@guest.arnes.si
anja.andric-musar@guest.arnes.si
Knjižničarka Doroteja Lipej doroteja.lipej@guest.arnes.si
Organizator šolske prehrane Vesna Bokor Bajić vesna.bokor@guest.arnes.si

Učitelji

Razredna stopnja

Ime in priimek Razred Elektronski naslov*
Jasna Gosak 1. a jasna.gosak@guest.arnes.si
Lidija Cvetkovič Ogorevc 2. a lidija.cvetkovic-ogorevc@guest.arnes.si
Vladka Guček 3. a  vladka.gucek@guest.arnes.si
Milena Stojčovski 4. a milena.stojcovski@guest.arnes.si
Tea Ferlan 5. a tea.ferlan@guest.arnes.si
Mateja Škorc 1. b in 3. b mateja.skorc@guest.arnes.si
Dragica Hrovat 2. b dragica.hrovat@guest.arnes.si
Gabrijela Hauer 4. b in 5. b gabrijela.hauer@guest.arnes.si
Nada Bogovič nada.bogovic@guest.arnes.si
Aleksandra Grujič aleksandra.grujic@guest.arnes.si
Metka Podpečan metka.podpecan2@guest.arnes.si
Mateja Gerjevič mateja.gerjevic@guest.arnes.si
Martina Salamon martina.salamon@guest.arnes.si
Valentina Čovran valentina.covran@guest.arnes.si

Predmetna stopnja

Ime in priimek Razred/Predmet Elektronski naslov*
Simona Bortek ŠPO simona.bortek@guest.arnes.si
Erna Drofenik Lorber 6. a, KEM, BIO, NAR erna.lorber-drofenik@guest.arnes.si
Nataša Frigelj 9. a, MAT natasa.frigelj@guest.arnes.si
Jasmin Ilc 7. a, TIT, FIZ jasmin.ilc@guest.arnes.si
Nina Iskra Tomc TJA nina.iskra@guest.arnes.si
Krešimir Jovanović 8. a, GEO, ZGO kresimir.jovanovic@guest.arnes.si
Metka Kajtna SLJ metka.kajtna1@guest.arnes.si
Alan Krajnc ŠPO alan.krajnc@guest.arnes.si
Tamara Ogorevc NI, NIP tamara.ogorevc@guest.arnes.si
Barbara Bosina SLJ barbara.bosina@guest.arnes.si
Mateja Rožman Lubšina 7. b, GUM mateja.rozman2@guest.arnes.si
Razija Kurspahić MAT, NIR, ROM razija.kurspahic1@guest.arnes.si
 Urška Jekler LUM urska.jekler@guest.arnes.si
Silva Zupančič 9. b, TJA silva.zupancic@guest.arnes.si

Zunanji sodelavci

Ime in priimek Področje
Doroteja Bajc učiteljica dodatne strokovne pomoči
Renata Medle logopedinja

(Visited 2.767 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost