Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

Organizirana varstva učencev

Organizirano podaljšano bivanje

Na centralni šoli organiziramo OPB, kjer so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Oddelek OPB začne s svojim delom takoj po končanem pouku in poteka do 16.10.

Odd. Skupaj  Učitelji
OPB 1 25 ur Nada Bogovič, Tamara Ogorevc, Valentina Čovran
OPB 2 20 ur Valentina Čovran, Jasmin Ilc, Barbara Bosina, Razija Kurspahić, Tamara Ogorevc
PŠ Kapele

Na PŠ Kapele imamo OPB 3 in 4, ki vključujeta prijavljene učence od 1. do 5. razreda in poteka do 16.10 ure.

Odd. Skupaj  Učitelji
OPB 3 25 ur Metka Podpečan, Anja Vogrinc
OPB 4 15ur Valentina Čovran, Mateja Gerjevič, Aleksandra Grujić

Jutranje varstvo in varstvo vozačev

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo v šoli od 6.30 do 7.30.  Za učence 1. razreda na PŠ Kapele je ravno tako organizirano jutranje varstvo, od 6.30 do 7.30 v šoli.

Za učence vozače od 2. do 9. razreda je organizirano varstvo vozačev od 7.00 do 7.30. To varstvo je namenjeno predvsem učencem, ki prihajajo v šolo s šolskim avtobusom; ostali prihajajo v šolo ob 7.10. Enako velja tudi za PŠ Kapele. Varstvo vozačev je organizirano tudi po končanem pouku v mešanih skupinah, zaključi pa se z odhodom avtobusov.

(Visited 129 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost