Organizirano podaljšano bivanje

Na centralni šoli in podružnici organiziramo OPB, v katerega so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Oddelek OPB začne s svojim delom takoj po končanem pouku in poteka do 16.10. Starši hodijo po otroke v OPB ob določenih urah.

CŠ Dobova

Odd. Skupaj  Učitelji
OPB 1 26 ur Nada Bogovič, Tamara Ogorevc, Andreja Vintar, Valentina Čovran, Nina Tomc Iskra, Veronika Fabeković
OPB 2 20 ur Valentina Čovran, Barbara Bosina, Alan Krajnc
OPB5 9 ur Alan Krajnc, Nada Bogovič, Tadej Polutnik, Barbara Bosina

 

Po urah OPB Odhod iz OPB
1. ura 11.15-12.00 12.20
2.ura 12.00-12.50 14.00
3. ura 12.50-13.40 14.30
4. ura 13.40-14.30 15.00
5. ura 14.30-15.20 15.30
6. ura 15.20-16.10 16.00-16.10

 

PŠ Kapele

Na PŠ Kapele imamo OPB 3 in 4, ki vključujeta prijavljene učence od 1. do 5. razreda in potekata do 16.10.

Odd. Skupaj  Učitelji
OPB 3 26 ur Dragica Hrovat, Anja Vogrinc, Polona Lojevec Milkovič
OPB 4 18 ur Veronika Fabeković/Vida Urek, Anja Vogrinc

 

Jutranje varstvo in varstvo vozačev

Za učence prvega razreda je v šoli od 6.30 do 7.30 organizirano jutranje varstvo. Za učence 1. razreda na PŠ Kapele je prav tako v šoli organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 7.30.

Za učence vozače od 2. do 9. razreda je organizirano varstvo vozačev od 7.00 do 7.30. To varstvo je namenjeno predvsem učencem, ki prihajajo v šolo s šolskim avtobusom; ostali prihajajo v šolo od 7.10 naprej. Enako velja tudi za PŠ Kapele. Varstvo vozačev je organizirano tudi po končanem pouku, v mešanih skupinah, zaključi pa se z odhodom avtobusov.

(Visited 451 times, 1 visits today)