PROJEKTI
I. Bodi prijatelj okolja (zbiranje tekstila in kreativno ustvarjanje iz tekstila)

Picture

Zbiranje tekstila je potekalo drugi teden v decembru in drugi teden v aprilu. V zbiralni akciji je sodeloval vrtec Najdihojca, PŠ Kapele in OŠ Dobova. Skupno smo zbrali 1236 kg tekstila.
V oddelku podaljšanega bivanja so učenci izdelali koš za zbiranje odpadnega tekstila, pri izdelavi so uporabili odpadi tekstil.

Picture


II. Računalniki in električna energija – Varčevanje z električno energijo v šolah (spremljanje porabe električne energije in računalniške opreme, ukrepi za URE in varčevanje z električno energijo v šoli in doma).
Picture Picture
Dva učenca iz 9. razreda sta izdelala raziskovalno nalogo o porabi električne energije pri računalniku. Svoje ugotovitve sta predstavila z diagrami.
05 06

III. Vode povezujejo – Vodni agent (raziskovanje in spoznavanje vodnega sistema, mednarodno sodelovanje in odgovorna raba vode).
Pet učencev iz 9. razreda je izdelalo raziskovalne naloge z opazovanjem vodnih virov v okolici šole. Na reki Savi, Sotli in potoku Gabernica so merili temperaturo in pH vrednost, ter opazovali živa bitja ob reki oz. potoku.

Ekokviz je ekipno tekmovanje v ekoznanju. Na njem sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razredov slovenskih osnovnih šol, ki so vključene v mrežo ekošol.Teme letošnjega tekmovanja so čebele, les in viri energije.V temi »Čebele in medonosne rastline« so spoznavali čebele, njihovo življenje, njihov doprinos k zdravju posameznika, delo čebelarjev , pomen čebel za vsa živa bitja na Zemlji, tako za človeka, živali, kot za rastline, ter spoznali medonosne rastline.V temi »Les« so podrobneje spoznali les, drevesa, sestavo dreves, drevesne vrste, lesno predelovalno industrijo, spoznali, da je Slovenija po deležu gozdnih površin 3. država v Evropi, takoj za Finsko in Švedsko …V temi »Energija« so se podrobneje spoznali z najrazličnejšimi viri za pridobivanje energije na Zemlji, s problematiko, ki se v zadnjem času pojavlja v zvezi s preveliko porabo neobnovljivih virov energije, načini, kako z energijo varčevati v vsakdanjem življenju in s kopico obnovljivih virov energije, ki predstavljajo in zagotavljajo prihodnost našega življenja.V tem šolskem letu se je na tekmovanje prijavilo 1508 ekip iz vse Slovenije. Na naši šoli je sodelovalo 6 ekip. Ekipa z imenom GUMIBONI (Benjamin Bogovič 8. razred, Karmen Lubšina 8. razred in Veronika Kelhar 7. razred) se je uvrstila na državno tekmovanje, kjer je zasedla odlično 8. mesto.

ZBIRALNE AKCIJE:

  • Zbiralno akcijo odpadnega papirja in kartona so izvedli učenci 8. razreda. Zbran denar bodo porabili za izvedbo končne ekskurzije v mesecu septembru.
  • Na šoli zbiramo tudi odpadne baterije, tonerje in kartuše.
  • OZAVEŠČEVALNE AKCIJE:
    • EKODAN smo izvedli 11. 4. 2015.
      Ta dan smo pričeli z pobiranjem odpadkov v okolici šole, nato pa nadaljevali z evakuacijo in delavnicami.
(Visited 139 times, 1 visits today)