Water Connects – Voda povezuje

V šolskem letu 2013/2014 smo ponovno vključeni v mednarodni projekt Water Connects – Voda povezuje. Projekt “Water connects – Voda povezuje” tematsko nadaljuje že tradicionalni mednarodni projekt BMW Clean Water Regatta. Namenjen je proučevanju, raziskovanju in iskanju rešitev za ohranjanje in izboljšanje stanja različnih vodnih ekosistemov.  S projektom želijo širši javnosti doma in v mednarodnem prostoru:

  • izpostaviti pomen varovanja in izboljšanja kakovosti različnih vodnih ekosistemov ter z njimi povezanih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov;
  • ugotavljati prepletenost in vsebinsko povezanost vseh, ki so vključeni v projekt na katerikoli ravni: poslovni, športno-rekreativni in okoljski, povezuje pa jih skupni imenovalec – VODA;
  • šolam ponuditi možnosti za izmenjavo znanja, mnenj, izkušenj ter tudi širjenje sodelovanja med šolami na mednarodni ravni.
    (http://www.ekosola.si/novica/1794/water-connects—voda-povezuje/)

V okviru projekta smo na OŠ Dobova izvedli različne aktivnosti:

Učenci 9. razreda so izdelali raziskovalne naloge o vodnih virih v Dobovi in o porabi vode. Izvedli pa smo tudi EKO DAN na temo voda.

Eko dan

Danes, 23. 4. 2014, smo na dobovski šoli ob dnevu Zemlje spet dokazali, da smo Eko šola, saj smo imeli prav poseben dan namenjen ozaveščanju učencev o vodi. Skupine učencev so skozi zabavne dejavnosti spoznavali pomembnost vode, njeno vlogo v naših življenjih in v naravi, pa tudi o onesnaževanju vode in rešitvami, kako to preprečiti.

Nekateri učenci so izdelovali igre na temo vode, nekateri merili pH vode v bližnjih rekah in potokih, spoznavali živa bitja ki prebivajo ob teh vodah, izdelali makete čistilnih naprav, spoznali, kako le-te delujejo ali obdelovali podatke na temo vode. Vsi skupaj pa smo na kratko spoznali, kako pomembna je voda, kako jo človek onesnažuje in kako bi to lahko preprečili.

Imeli smo tudi majhno ‘novinarsko skupino’ kjer smo drugim skupinam postavljali vprašanja o njihovemu delu. Povedali so nam na primer, da poznamo 3 vrste čistilnih naprav in sicer biološke, kemične in mehanske. Nekateri so nam tudi pokazali kako pod mikroskopom izgledajo alge, drugi pa so nam povedali zakaj se uporabljajo vodni viri, kakšne so posledice onesnaževanja pri pticah in podobno.

Na koncu dneva smo povabili tudi nižje razrede na ogled dela posameznih skupin, uživali v kratki predstavi dramske skupine, po predstavi pa je tudi ravnateljica, ga. Ivana Baškovič spregovorila nekaj besed o zaščiti vode.

Utrinke Eko dneva si lahko ogledate v galeriji.

Kaja Zakšek

 
Video: Renato Zorko

Ekokviz

1954027V petek 7. 3. 2014 je potekalo šolsko tekmovanje v ekoznanju. Na naši šoli je sodelovalo 24 učencev oz. 8. ekip. Najuspešnejša je bila ekipa EKO KRAVICE, ki je dosegla 27 točk. Ekipo so sestavljale Michelle Komočar, Pia Vašcer in Karmen Lubšina. Med 1359 ekipami v Sloveniji so zasedle 39 mesto.Čestitamo vsem, ki so sodelovali na tekmovanju.
Mentorica Erna Drofenik Lorber

Ekobralna značka

5 učencev  iz  7. razreda in 3 učenci iz 6. razreda so sodelovali v ekobralni znački. Prebirali so knjige z eko vsebino in izdelali miselne vzorce ter stripe, ki so jih nato predstavili pri pouku.

Ekokviz

Picture
(Visited 522 times, 1 visits today)