22. 3. 2024, na svetovni dan voda, smo na naši šoli izvedli naravoslovni dan – EKODAN in svečan podpis EKOLISTINE. Na ta dan so učenci izdelovali različne izdelke iz odpadne embalaže. Učenci od 4. do 9. razreda so imeli učno uro v E-TRANSFORMATORJU. Na ta dan so predavatelji iz Komunale Brežice predstavili učencem 6. razreda, kako ravnamo z odpadno hrano, učencem 7. razreda pomen čiste pitne vode, učencem 8. razreda delovanje čistilne naprave Mostec in učencem 9. razreda pomen odgovornega ravnanja z energijo. 

Ob podpisu EKOLISTINE smo pred šolo pripravili stojnice, kjer smo predstavili dejavnosti in projekte, ki jih izvajamo v okviru EKOŠOLE.

Leta 1996 se je v Sloveniji začel izvajati program Ekošola. Naša šola se ji je pridružila septembra 2006, leta 2007, smo imeli prvi podpis ekolistine in dobili prvič ekozastavo. Prva koordinatorica na šoli je bila Tea Ferlan, ki še vedno poučuje. Danes imamo kar tri koordinatorice – Erno Drofenik Lorber na matični šoli, Matejo Škorc na podružnični šoli Kapele in Ano Urek v vrtcu. Po 17 letih je ponovno napočil čas, da obnovimo našo ekolistino. Ob tem slovesnem dogodku smo bili počaščeni, da so se vabilu odzvali župan Občine Brežice Ivan Molan, nacionalni koordinator Ekošole mag. Gregor Cerar  bo ekolistino podpisal v mesecu maju, zaradi bolezni, direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič, ki ga je predstavljal Darko Ferlan, predstavnika krajevnih skupnosti Sanja Stanjko in Ivan Borošak in predsednik Sveta zavoda šole Branko Rožman.

Podpis ekolistine ni le uradna dolžnost, temveč simbol našega zavezanega delovanja za ustvarjanje bolj trajnostnega in zelenega okolja. Pomembno je, da se zavedamo, da vsak naš korak šteje. Čeprav se morda zdi, da so majhne spremembe neopazne, pa imajo v resnici pomemben učinek.

S podpisom ekolistine danes prevzemamo odgovornost za naravo, Ravno tako tudi izražamo našo zavezo do sedanjih in prihodnjih generacij ter do našega planeta kot celote. Naj bo ta dogodek nadaljevanje naše poti k bolj trajnostnemu in zelenemu jutrišnjemu dnevu. Da nam bodo vnuki lahko rekli: HVALA.

 

(Visited 187 times, 1 visits today)