22.8.2023 smo pričeli s pripravami na šolsko leto malo drugače. Pripravili smo si poseben dan v duhu team buildinga. Po uvodnem delu, kjer smo sprejeli medse nove sodelavce in pozdravili stare, smo se ustvarjalno lotili priprave programa za sprejem naših učencev na prireditvi ob pričetku šolskega leta, 1. septembra. Učiteljica Mateja Lubšina Rožman je poskrbela za inovativen pristop interpretacije petja, učiteljica Simona Bortek pa nas je dodobra razgibala s plesno koreografijo. Sledile so igre za dvig energije (»energizerji«) pod domiselno izvedbo učitelja Tadeja Polutnika, s katerimi smo se ogreli za finalno team building delavnico. Delavnico je izvedla Nada Bogovič kot implementacijo Erasmusovega izobraževanja: »Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities Course«.

Glavni cilj je bil skozi izkustveno učenje razvijati veščine timskega dela. Nalogo smo izvedli v dveh delih. Prvi dan je bil namenjen načrtovanju, odkrivanju svojih močnih področij, usklajevanju, eksploziji idej, sodelovanju, dogovarjanju, dokumentiranju, medsebojni pomoči in podpori in seveda veselemu vzdušju, ki se je ustvarilo po preboju skozi zahtevni del naloge. Na konferenci, ki je potekala naslednji dan, je sledil drugi del delavnice. Sami sebe smo presenetili s kreativnostjo, izvirnostjo, domiselnimi rešitvami in z duhovitostjo naših končnih izdelkov. Ugotavljamo, da smo motiviran in povezan kolektiv, ki se je v zahtevni situaciji zelo dobro znašel in znal sodelovalno pristopiti k izvedbi. Sama naloga ponuja zelo široko paleto idej za izvedbo in nadgradnjo z učenci. Izkušnje vsakega posameznika bodo zagotovo prerasle v dragocena spoznanja in oplemenitile strokovnost kolektiva, kakor tudi samopodobo posameznika znotraj kolektiva. K čudovitem vzdušju pa je v veliki meri pripomogel tudi prostor v naravnem okolju, ki nam ga je prijazno v uporabo ponudilo TD Kapele. Za to se jim še posebej zahvaljujem v imenu vseh udeležencev.

(Visited 219 times, 1 visits today)