Učenci šestih razredov so pri uri naravoslovja izboljševali svoja znanja na področju IKT. Najprej so imeli nalogo, pri kateri so morali sodelovati s pomočjo digitalnih vsebin. Skupaj, kot razred so izdelali e-herbarij in se seznanili s kalkulatorjem za izračun ogljičnega odtisa.

(Visited 32 times, 1 visits today)